Відновлення та постановка бухгалтерського обліку

Відновлення бухгалтерського облікуФахівці Західно-Української Аудиторської Компанії проведуть експрес-аналіз поточного стану Вашого підприємства і допоможуть грамотно організувати постановку та відновлення бухгалтерського обліку, яка включає виконання декількох завдань:

  • розробка і затвердження облікової політики для цілей бухгалтерського обліку і оподаткування відповідно до специфіки діяльності Вашого підприємства
  • організація оптимальної схеми документообігу і оформлення первинної документації ( в т.ч. архівування документації)
  • складання робочого плану рахунків синтетичного і аналітичного обліку, необхідного для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку і звітності,
  • ведення кадрової політики підприємства і розробка внутрішньої нормативно-розпорядливої документації (складання штатного розкладу, наказів і ін.)
  • автоматизація бухгалтерського і податкового обліку
  • інші рішення, необхідні для ефективної роботи Вашої організації

Про послугу відновлення і постановки обліку

Після проведеного експреса-аналізу Вашої діяльності ми допоможемо підібрати і набудувати програмний продукт, сформуємо ефективну облікову політику, організуємо оптимальну систему документообігу, розробимо оптимальний робочий план рахунків, створимо чітку схему бухгалтерських проводок, визначимо необхідні форми первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності, дамо рекомендації за технологією обробки облікової і звітної інформації.

Ця послуга буде особливо цікава недавно створеним організаціям, оскільки чим краще організувати облік із самого початку, тим менше труднощів виникатиме при подальшому розвитку підприємства.

Постановка бухгалтерського обліку можлива як в комплексному підході до систем обліку, так і по окремих напрямах. Досить один раз грамотно організувати бухгалтерський облік, щоб надалі попередити появу систематичних помилок, що негативно впливають на фінансові результати Вашої компанії.

Послуги надаються на підставі укладеного договору – текст договору надсилається за запитом.

Консультації з приводу укладання договору можна отримати за телефоном +380(32)2393466 або +380(67)7131644, +380(50)4141644