Основні переваги медіації 

Вартість: послуги медіації є значно нижчими за витрати пов’язані з судовими процесами.

Швидкість: цей процес розпочинається одразу як сторони досягли домовленості про основні принципи медіації. Ця процедура може проходити декілька днів.

Якість: медіатора можливо обрати відповідно до його професійних навичок та профільної спеціалізації.

Передбачуваність: прийняття рішень не нав’язуються сторонам, вони приймаються на добровільному волевиявленню.

Контроль: сторони є повноправними «власниками» спору і вільно та самостійно випрацьовують взаємоприйнятні варіанти врегулювання.

Гнучкість: сторони спору можуть самостійно приймати рішення, який тип медіації їм застосувати і яку процедуру обрати, які включають часові рамки та місце проведення медіації.

Конфіденційність: сторони повинні та можуть надавати тільки ту інформацію, яку вважають за потрібне повідомити. Інформаційний об’єм медіації інформації, якою сторони обмінюються, залишаються конфіденційним. Сторони можуть за взаємною домовленістю можуть оприлюднити інформацію про досягнуту згоду.

Обмежений ризик: сторони не зобов’язані за будь яку ціну врегулювати суперечку і завжди мають право вдатися до інших форм розв’язання конфлікту, в тому числі і до розгляд справи в суді.

Визнання відповідальності: щоб врегулювати спір, одна зі сторін не обов’язково повинна визнавати свою відповідальність.

Не має обов’язкового характеру: хоча процес медіації і не має обов’язкового характеру, результати медіації можуть його мати юридичні наслідки, коли вони оформлюються як угода або рішення суду відповідно до цієї мирової угоди.

Добровільність: сторони не зобов’язані за власним рішенням вдаватися до медіації, окрім випадків, коли цього вимагає суд. Сторони не зобов’язані досягти згоди під час медіації.

Перспектива: сторони отримують більш об’єктивне, незалежне бачення своїх позицій, перш ніж збудують у своїх поглядах «лінію оборони», що значно прискорить урегулювання спору. Крім того, обставини, в яких опинилися сторони, можуть зазнати змін і відрізнятися від тих, що мали місце на момент виникнення конфлікту, відтак даючи можливість зробити проміжну оцінку.

Переваги медіації(позасудового врегулюванню спору):

  • Економія часу
  • Зниження вартості процесу вирішення спору
  • Можливість впливати на результат
  • Конфіденційність процедури
  • Можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами
  • Можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому
  • Гарантія виконання рішення (у випадку успішної медіації)

Процедура позасудового врегулюванню спору

Процес медіації (альтернативне врегулювання спору) складається з етапів, кожен з яких має свою мету і зміст. Для успішного проведення медіації необхідно, щоб перехід до наступного етапу відбувався після того, як буде досягнено всі цілі на попередньому. Позасудове врегулювання спорів у Львові, це звичайна практика якою користуються в Європі.

Етап 1. Підготовка до медіації

Етап 2. Вступна частина медіації (вступне слово медіатора)

Етап 3. Розповіді сторін

Етап 4. Розв’язання проблеми

Етап 5. Укладання та підписання угоди

Види медіації:

Медіація у галузі корпоративного управління

Медіація в господарських конфліктах

Урегулювання трудових спорів

Урегулювання спорів по корпоративному розподілу майна

Послуги медіації у Львові надаються на підставі укладеного договору – текст договору надсилається за запитом. Консультації з приводу укладання договору можна отримати за телефонами: +380(32)2393466 або +380(67)7131644, +380(50)4141644