Довірче управління банківськими рахунками

Наша аудиторська компанія за письмовим (однокументованим) дорученням своїх клієнтів має право здійснювати довірчі банківські операції. Клієнти зацікавлені у виконанні функцій довірчого управління, так як отримують додаткові можливості віддаленого використання фінансових ресурсів власних рахунків і залучення власних коштів до депозитів або до міжбанківських кредитів, що їм дає додаткові доходи.

Основна мета організації такої системи – ефективність управління фінансами за віддаленими дорученнями, стимулювання більш високої продуктивності праці, зменшення плинності кадрів, ефективність участі в управлінні підприємством.

Особлива зацікавленість клієнтів у трастових операціях полягає в тому, що їхні кошти уповноважені банки вкладають капітали в акції й облігації великих сталих високорентабельних компаній.

Послуги надаються на підставі укладеного договору – текст договору надсилається за запитом.

Консультації з приводу укладання договору можна отримати за телефоном +380(32)2393466 або +380(67)7131644, +380(50)4141644