Кадрове діловодство

Західно-Українська Аудиторська Компанія пропонує послуги з організації кадрового діловодства, постановки і аутсорсингу обліку персоналу, консультування по трудових правовідносинах, в т.ч.:

Розробка типових і індивідуальних форм
– трудових договорів
– наказів посадових інструкцій, правил і регламентів обліку персоналу

Постановка кадрового документообігу
– ведення і зберігання службової документації
– автоматизація кадрового обліку і документообігу

Консультування і супровід
– з питань трудових стосунків, чинного трудового законодавства
– по захисту службової і комерційної інформації при прийомі співробітників на роботу
і в процесі їх трудової діяльності
– організації роботи з базами персональних даних відповідно до Закону № 2297

Вирішення трудових суперечок
– досудове врегулювання трудових суперечок
– підготовка необхідних документів для суду
– представництво в судах з питань вирішення трудових суперечок

Послуги надаються на підставі укладеного договору – текст договору надсилається за запитом. Консультації з приводу укладання договору можна отримати за телефонами:

+380(32)2393466 або +380(67)7131644, +380(50)4141644