Аудиторська перевірка у Львові

Метою аудиторської перевірки є висловлення професійної думки аудиторської компанії про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності за рік і про відповідність застосовуваної системи ведення бухгалтерського обліку до чинного законодавства.
Результат роботи ПП «ЗУАК» – аудиторський висновок і звіт (конфіденційна письмова інформація), що повністю відповідає вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародним стандартам аудиту. Аудиторський висновок, виданий професійною аудиторською компанією, надає Вам впевненість в її достовірності та підвищує довіру зовнішніх користувачів до бухгалтерської звітності Вашого підприємства.

ПП «ЗУАК» надає наступні аудиторські послуги:

  • обов’язковий аудит (ліквідація СПД, звітність в ДКЦПФР, приватизація та ін.);
  • ініціативний аудит (податковий, постійний супровід, сумнів щодо обліку);
  • аудит (трансформація) звітності підприємств, складеної відповідно до міжнародних
  • стандартів фінансової звітності;
  • узгоджені процедури, аудит за спеціальним завданням;
  • консультування та оптимізація оподаткування, експертиза податкових актів;
  • бізнес консалтинг (адміністрування) з організації підприємницької діяльності.

ПП «ЗУАК» включено до реєстру аудиторських фірм та аудиторів АПУ за № 3709 з лютого 2006 року (на сайті АПУ http://www.apu.com.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv). Компанія є дійсним членом Спілки аудиторов України.
Поcлуги надаються на підставі укладеного договору – текст договору.
Консультації з приводу укладання договору можна отримати за телефоном:
(032) 2393466 або (067) 7131644, (050) 4141644

ПП «ЗУАК»

ПП «ЗУАК»